Tidningsartikel

06.12.2015 11:16

En tidningsartikel om mitt katteri finns i julnumret av colourpointyhdistys på finska